Verdieping naar beweging
06 - 290 90 493

Werkwijze

boom

Mijn werkwijze is vooral een combinatie van coaching en counseling. 

Coaching is meer doelgericht waarbij er gewerkt wordt in het heden en de nabije toekomst. Op basis van een hulpvraag wordt deze binnen het coachingtraject verder geconcretiseerd zodat op basis daarvan gewenste doelen kunnen worden geformuleerd.

In counseling kunnen problemen en langer bestaande patronen worden onderzocht en verhelderd. Counseling behandelt levensvragen vanuit een open kader, in het begin zonder duidelijk doel. Counseling kun je het best beschouwen als een vorm van sparren en actief luisteren om met behulp van de counselor je gedachten te ordenen en verder te analyseren. Op het moment dat je eigen (gedrags) patronen inzichtelijk worden kan dat helpen er anders mee om te gaan waardoor de last minder wordt.

In mijn werkwijze ga ik er vanuit dat er de mogelijkheid en de wens is om met zelfreflectie en het inzichtelijk krijgen van eigen handelen en patronen aan de slag te gaan.