Verdieping naar beweging
06 - 290 90 493

Aanbod bedrijven

Voor bedrijven kan er een aanbod gedaan worden voor o.a. intervisie en coaching.

Intervisie is een methode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Het is een gestructureerde manier om naar werkgerelateerde kwesties te kijken. De leden van de groep komen op gelijkwaardige basis regelmatig samen. Dit kan met een begeleider of intervisietrainer. De deelnemers behandelen problemen, dilemma’s en werkkwesties die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties maar ook thema’s die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.